Երկու բան է կատարվելու․‼️‼️‼️ Պատ երազմ` հրեաների ձեռքով․ Մասո նների և Շուշիի գրա վման առե ղծվածը․ Էքս տրասենս

Երկու բան է կատարվելու․‼️‼️‼️ Պատ երազմ` հրեաների ձեռքով․ Մասո նների և Շուշիի գրա վման առե ղծվածը․ Էքս տրասենս

Leave your comment